Koninklijke Grafkelder

De grafkelders van de Friese Nassaus bevinden zich in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

De in Leeuwarden en Groningen residerende stadhouders van Friesland en Groningen, de graven van Nassau-Dietz, bezaten sinds 1591 onder het koor van de kerk een grafkelder, die in 1640 en in 1696 werd uitgebreid. Hier werden tussen 1588 en 1765 twaalf lijkkisten bijgezet. In de kapel boven de kelder stonden nog eens zes kisten. Leeuwarden behoort met Delft en Breda tot de drie Nederlandse steden met een koninklijke grafkelder. Het huis Nassau beschikt op andere plaatsen over meer grafkelders en praalgraven.

Onderstaand een uitgebreide brochure over de stadhouderlijke grafruimte.
Bron: Historisch Centrum Leeuwarden


Bron: Leeuwarder Courant