Agenda

dagdatum tijdactiviteit   

JANUARI

FEBRUARI

MAART

Zondag8 maart 19.00 uurCantatedienst.
Dank zij een kleine maar bijzondere bezetting is het mogelijk op deze zondag een cantatedienst te organiseren. De tekst van de cantate is afgeleid van Psalm 130 en draagt de naam “De Profundis Clamavi”, “Uit de diepte roep ik tot U, Heer”. De cantate, gecomponeerd door Nicolaus Bruhns (1665-1697), begint met een ernstige, dissonante inleiding waarna de solist vanuit de diepte in een stijgend motief tot God uitroept: “Hoor mijn stem!” De wonderschone muziek neemt de luisteraar door stemmings- en tempowisselingen mee in de emotie van de psalmdichter, die ook in de ellende zijn vertrouwen vestigt op de Heer. Uiteindelijk horen we op een feestelijke manier hoe Hij Israël zal bevrijden uit zijn zonden. En zo vieren we deze veertigdagen tijd, wetend dat het eindigt met de triomf van Pasen.

De muziek en zang wordt uitgevoerd door Studenten Prins Claus Conservatorium met als solist Jaap de Kok, bekend uit eerdere cantatediensten.

De dienst wordt geleid door ds. A. Roest, predikant van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Het Müllerorgel wordt bespeeld door Gerwin Hoekstra, organist van dezelfde kerk.

Vanaf 19.00 uur kunt u meekijken en luisteren via www.jacobijner.nl of YouTube kanaal http//tiny.cc//jacob

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER