Agenda

dagdatum tijdactiviteit   

OKTOBER

Zaterdag23 oktober13.00 16.00 uurOpen Kerk - Kerk open voor bezichtiging.
Donderdag 28 oktober20.15 uurConcert Cantatrix - Remember me.

Cantatrix brengt een spiritueel programma vol uitersten met werken van ondermeer Purcell, Barber en Arvo Pärt. Kroon op de uitvoering is Fauré´s ontroerende, geliefde Requiem. Een concert voor koor, orkest, harp en harmonium.

Dit seizoen voert Cantatrix het Requiem van Fauré uit met het Kamerorkest van het Noorden. Dirigent is Hans Leenders. Daarnaast hoort u het Agnus Dei van Samuel Barber voor kamerorkest (speciale bezetting) en -koor, Cantique de Jean Racine van Fauré voor harp, strijkerskwartet en kamerkoor. Vervolgens klinkt een prachtig “O salutaris hostia” van Camille Saint-Saëns en `Remember me` (uit Dido and Aeneas) van Henry Purcell.
Gabriel Fauré wilde met zijn Requiem iets ánders doen. Aan een van zijn goede vrienden, de fameuze violist Eugène Ysaÿe, vertelde de componist en organist:
‘Na al die jaren van begeleiden van uitvaarten op het orgel kende ik het allemaal uit mijn hoofd! Ik wilde nu eens iets anders schrijven!’. Dat ‘anders’ kende zijn première tijdens de kerkdienst in de Parijse La Madeleine op 16 januari 1888, en viel niet bij iedereen in goede aarde. Zo stelde de priester: ‘Meneer Fauré, wij zitten hier niet te wachten op al die nieuwigheden; het repertoire van La Madeleine is rijk genoeg, stelt u zich daarmee maar tevreden.’

Wat waren dan die nieuwigheden? Wat het Requiem van Fauré anders maakt dan veel andere dodenmissen, is dat bij Fauré de nadruk ligt op de dood als iets vredigs. Hij laat geen ruimte voor toorn en doodsangst. In veel dodenmissen staat het Dies irae (‘Dag van toorn’) centraal, een onheilspellende tekst over de Dag des Oordeels. Dit deel vind je niet in Fauré’s Requiem. Hoewel, dat is niet helemaal waar. Fauré gebruikt wél de laatste woorden: ‘Pie Jesu Domine, dona eis requiem’ (‘Goede Heer Jezus, geef hun rust’). Geen doodsangst dus, maar rust. In 1920 verduidelijkte Fauré zijn visie op de dood nog verder: ‘Dit is hoe ik het zie: als een vreugdevolle verlossing, als het uitzicht op een geluk in het hiernamaals, eerder dan als een pijnlijke overgang.’ Daarom ook kent zijn Requiem een hoopvol, verlicht einde. Aan het slot klinkt het gebed ‘In paradisum’, waarin de overledene door engelen wordt begeleid naar het hemelrijk. Door deze toevoeging kon Fauré zijn werk afsluiten met het woord dat voor hem de kern was van de zaak: ‘requiem’. Rust.
www.cantatrix.nl
Zaterdag30 oktober13.00-16.00 uurOpen Kerk - Kerk open voor bezichtiging.

NOVEMBER

Zondag7 november 19.00 uurCantatedienst - “Mache dich, mein Geist, bereit”
Allereerst kunnen we u berichten dat u de diensten kunt bezoeken zonder enige vorm van aanmelden. Er is voldoende ruimte in de kerk voor een goede verdeling over de zitplaatsen, zodat eenieder zich veilig kan voelen. U bent welkom, uiteraard onder voorbehoud dat u zich gezond voelt In de tweede plaats laten wij u weten dat de cantatediensten niet meer te volgen zijn via streaming. De belangstelling hiervoor is sterk afgenomen, nu het weer mogelijk is de dienst fysiek bij te wonen.

We nodigen u daarom van harte uit voor de uitvoering van de cantate “Mache dich, mein Geist, bereit”, BWV 115 van Johann Sebastian Bach (1685-1750), op zondag 7 november aanstaande om 19.00 uur in de Grote of Jacobijner Kerk. Vanaf half zeven zijn de deuren open.

Deze cantate, geschreven voor de 22ste zondag na Trinitatis, is een van de cantates, die het einde van het kerkelijk jaar kleuren. Thematiek in deze cantates is de voorbereiding van de gelovige op het hemelse koninkrijk. De keuze van de koralen is daarop gebaseerd. In het eerste deel wordt de melodie in lange lijnen door de sopranen in het koor gezongen. De gelovige wordt opgeroepen om ondanks alle tegenslag en satans verzoekingen toch Christus te blijven volgen in oprecht geloof en een reine levenswandel. In de prachtige intieme aria’s van alt en sopraan wordt de gelovige uitgebeeld, die zwak en moe is, maar aangespoord wordt te volharden met de belofte van het hemels heil en de verlossing door Christus. Bach gebruikt mooie langzame dansstijlen en zet solo-instrumenten in zoals traverso, violoncello piccolo en hobo d’amore. Hiermee krijgt de cantate een verstilde herfstkleur, bedachtzaam, de eindigheid van het leven erkennend en toch zeer troostrijk.
De cantate wordt uitgevoerd door “Ewiges Feuer” onder leiding van Geke Bruining. De dienst wordt geleid door ds. Ulbe Tjallingii. Het orgel wordt bespeeld door Gerwin Hoekstra.
Na afloop van de dienst wordt een collecte gehouden voor de bestrijding van de onkosten. Een bedrag van minimaal 5 euro per persoon is nodig om samen met de subsidies het mogelijk te maken de cantatediensten in stand te houden
zaterdag13 november 20.00 uurSlotconcert Nederlandse Bachacademie - het Jubilate Te Deum van Händel en het Requiem van Fauré.

De stukken worden uitgevoerd door het groot- en kleinkoor van de NBA. De solopartijen van het Te Deum & Jubilate worden gezongen door de sopranen Renée Brunt en Sophia Faltas, Eske Tibben (alt), Jeroen Helder (tenor) en Ben Brunt (bas). De solopartijen uit het Requiem van Fauré zullen gezongen worden door Ben Brunt (bas) en Sophia Faltas (sopraan).
Dirigent: Hoite Pruiksma; Concertmeester: Hanneke Wieringa

Programma:
Utrecht Te Deum and Jubilate van Händel
Utrecht Te Deum and Jubilate is de algemene naam voor een heilige koorcompositie in twee delen, geschreven door George Frideric Händel ter ere van het Verdrag van Utrecht, dat de Vrede van Utrecht in 1713 vestigde en de Spaanse Successieoorlog beëindigde.
Queen Anne van Groot-Brittannië was zo tevreden over de vredesbesprekingen, dat zij G.F. Händel de opdracht gaf tot het componeren van Utrecht Te Deum en Utrecht Te Jubilate. Händel voltooide de stukken in januari 1713, enkele maanden voor het tekenen van de vrede op 11 april. De eerste uitvoering vond plaats op 7 juli 1713 in St Paul’s Cathedral in Londen.
Toch was de Vrede van Utrecht voor heel Europa bijzonder belangrijk: ze garandeerde dat er een kwarteeuw geen oorlogen werden gevoerd – een ongekend feit in de Europese geschiedenis tot dan toe.
De Vrede van Utrecht mag ons als Nederland dan wel niets hebben opgeleverd, we hielden er in elk geval Händels meeslepende stuk aan over. Muziek kent geen grenzen. Het is Händel op zijn best.

Requiem van Fauré
“Een heel menselijk gevoel van hoop in eeuwige rust.” Zo omschreef de Franse componist Gabriel Fauré (1845-1924) zijn Requiem. Waar de meeste requiems verdoemenis en rouw verklanken, heeft Fauré juist een requiem vol hoop gecomponeerd. Maar dat ging niet vanzelf: het was een proces dat wel 23 jaar zou duren. Maar bovenal had Fauré een heel andere visie op de dood dan in deze requiems te horen was. “Een gelukkige bevrijding, een streven naar geluk hierboven in plaats van een pijnlijke ervaring,” zo beschouwde Fauré het sterven. En dat uitte hij in de hoopvolle en ingetogen klanken van zijn Requiem: “Mijn Requiem is zachtmoedig van temperament, zoals ikzelf,” zei hij erover.
Een requiem passend bij de laatste concerten van de Nederlandse Bach Academie.

Kaarten: nederlandsebachacademie.nl/agenda/slotconcerten-leeuwarden, www.nederlandsebachacademie.nl
Woensdag17 november20.15 uurConcert Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra chef-dirigent - Lied der Liederen

Met Lied der liederen toont het Nederlands Kamerkoor zich van een van zijn beste kanten: in een kleine, solistische bezetting berucht moeilijke muziek ten gehore brengen. Hoofdonderdeel van het programma is het volprezen hedendaagse kooorwerk Le cantique des cantiques van Daniel-Lesur. Voor liefhebbers van de Franse koormuziek een gewaarwording – het koor zet onder leiding van chef-dirigent Peter Dijkstra slechts één zanger per stem in, wat zorgt voor een ongekend transparante luisterervaring.
De werken in het programma zijn allemaal gebaseerd op Salomons Hooglied, een van de meeste sensuele teksten die in de Bijbel te vinden zijn. Salomons lied zweeft tussen het aardse en hemelse, en bezingt niet alleen de hartstocht van twee geliefden, maar ook de liefde tussen de gelovige en God.
Het Nederlands Kamerkoor plaatst de aangrijpende muzikale zetting van Daniel-Lesurs Hooglied in prachtig contrast naast het polyfone lijnenspel van Renaissance-meester Orlando di Lasso.

Joost Kleppe Passávamos
Orlando di Lasso Osculetur me
Orlando di Lasso Veni in hortum meum
Orlando di Lasso Surge propera amica mea
Jean-Yves Daniel-Lesur Le cantique des cantiques
www.nederlandskamerkoor.nl
Donderdag18 november20.15 uurConcert BRISK Recorder Quartet Amsterdam en organist Laurens de Man - ‘FOUR IN ONE’

Iedereen kent Vader Jakob. Door de melodie na elkaar in te zetten klinkt een vierstemmig geheel. En wat past meer bij BRISK dan ‘vier in één’? Canonisch schrijven dateert al uit de middeleeuwen en de renaissance: De Caccia, met stemmen die elkaar najagen, Engelse Catches en Rounds, en het ingenieuze contrapunt met imiterende stemmen van de Vlaams Bourgondische componisten. Het komt allemaal voorbij: Een fuga’s van Dufay en Obrecht, en stukken van Purcell en Palestrina waarin canons zijn verwerkt. Venetiaanse meesters zoals Buus en Gabrieli schreven ricercares en canzona’s waarin het ook weer draait om elkaar imiterende stemmen. Dat alles is de opmaat voor de fuga’s van Bach, ondermeer uit de Kunst der Fuge. Laurens bespeelt zowel het Müllerorgel als het Metzlerorgel.

Laurens de Man speelt werken van o.a. Schumann, Byrd en Bach. BRISK én Laurens de Man spelen samen werken van Bach en ‘Canon’ / 4 blokfluiten + orgel van Cipriano de Rore (1515/6-1565).

BRISK is een term uit de Engelse Consortmuziek. Het woord betekent, levendig, wakker en snel. En dat is ook precies wat BRISK recorder quartet Amsterdam is: een energiek, inventief en vernieuwend ensemble. Het ensemble is met oude en nieuwe muziek op meer dan tien cd’s te beluisteren, die allemaal zeer goede kritieken kregen. BRISK heeft een enorme verzameling blokfluiten die door bouwers uit de hele wereld speciaal voor hen gemaakt zijn. Een concert van BRISK is dan ook spectaculair om naar te kijken.

Laurens de Man (1993, ‘s-Hertogenbosch) studeerde piano en orgel aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2014 behaalde hij voor beide instrumenten cum laude zijn bachelordiploma, iets wat in Nederland nog nooit eerder gebeurd is. In 2016 slaagde hij cum laude voor zijn masterexamen orgel en in 2017 deed hij masterexamen piano (predicaat ‘uitmuntend’). Sinds oktober van dat jaar vervolgt hij zijn studie aan de Berlijnse Universität der Künste bij Leo van Doeselaar (Konzertexamen Orgel).
appassionata-leeuwarden.nl

DECEMBER

Zaterdag 4 december13.00-16.00 uurOpen Kerk - Kerk open voor bezichtiging.
Zaterdag 11 december19.30. uurConcert NHL Stendenkoor
Zondag 19 december 15.00 uur Kerstconcert Leeuwarder Bachvereniging
www.leeuwarderbachvereniging.nl
Maandag20 december20.15 uurConcert Erik Bosgraaf & Ensemble Cordevento - ‘kerst in pastoraal muzikale sfeer’

Virtuoze concerti met een hoofdrol voor de blokfluit, hét archetypische instrument voor kerstsferen. Een bekend werk als Corelli’s Kerstconcert wordt gecombineerd met ‘pastorale’ werken uit de barok zoals het Concerto in F-groot voor blokfluit en violen met sordino. Van Telemann: concerto voor flûte pastorelle, een speciaal voor dit project gebouwde blokfluit in Bes. Van Bach natuurlijk koraalbewerkingen van maar ook de bekende Aria ‘Schafe können sicher Weiden’.

Programma: * Arcangelo Corelli: Kerstconcert * Antonio Vivaldi : - ‘Winter’ uit de Vier Jaargetijden - Concerto in F-groot * Johann Sebastian Bach: - Concerto in a-klein - Koraalbewerkingen - Aria ‘Schafe können sicher Weiden’ * Georg Philip Telemann: Concerto pastorelle

Het concert is een interessante afwisseling met de ‘reguliere’ kerstconcerten door de nadruk op instrumentale barokke sferen. Bach heeft in zijn werken de blokfluit veelvuldig ingezet om een pastorale sfeer te creëren. Van oudsher is het instrument geassocieerd met het bucolische doordat herders het bespeelden. De stemtoonhoogte F staat bekend als pastorale toonsoort.

Erik Bosgraaf is een van de meest getalenteerde en veelzijdige blokfluitisten van de nieuwe generatie. Hij heeft een kleurrijk verleden als lid van een rockband en als hoboïst. Hij gelooft dat goede muziek niets te maken heeft met genre en voelt zich even thuis in oude als in hedendaagse muziek. Regelmatig geeft hij opdrachten voor werken, waaronder muziek met nieuwe media. Erik studeerde bij Walter van Hauwe en Paul Leenhouts aan het Conservatorium van Amsterdam en behaalde een mastergraad in muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Ensemble Cordevento opereert in diverse bezettingen, afhankelijk van het repertoire. ‘Corde e Vento’ is Italiaans voor ‘snaren en wind’. Het ensemble begon als trio met Erik Bosgraaf (blokfluit), Izhar Elias (gitaar) en Alessandro Pianu (klavecimbel en orgel). Het trio richt zich op muziek van rond 1700 en vroeger. In 2012 namen ze hun CD ‘La Monarcha’ op met muziek uit de Spaanse gebieden (Brilliant Classics). Cordevento speelt op handgemaakte kopieën van historische instrumenten. Het ensemble concerteerde in Berlijn, Utrecht, Barcelona, Modena, Moskou, St Petersburg, Sofia, Hong Kong en Seoul.
Entree € 25,00 www.appassionata-leeuwarden.nl
Donderdag23 december 19.30 uur Kerstviering door Inloophuis Achter de Hoven
www.inloophuisachterdehoven.nl
Zondag26 december15.00 uurOrgelconcert - Kerstconcert door Gerwin Hoekstra.

2022

JANUARI

Donderdag13 januari20.15 uurConcert Holland Baroque & Bastarda Trio - Orewoet: Minne en beminnen

Bastarda Trio: Paweł Szamburski – klarinet, Tomasz Pokrzywiński – cello en Michał Górczyński – contrabas, klarinet

Het werk van de Brabantse mystica Hadewijch is het uitgangspunt voor de
ontmoeting tussen Holland Baroque en het Bastarda Trio. Hoe klinkt de leer van een Brabantse middeleeuwse mystica? Hoe kunnen ‘minne’ en ‘orewoet’ worden getransformeerd tot muziek?

Met speelsheid, fantasie én respect gingen we aan de slag. Naast het oeuvre van Hadewijch zelf putten we uit verschillende bronnen: Gregoriaanse gezangen, Renaissancemuziek en het werk van voorgangster en zielsverwant Hildegard von Bingen. Dat Hadewijch stierf lang vóór de barok ontstond hoefde geen belemmering te vormen: in Hadewijchs tijd zou de keuze voor 6 violen waarschijnlijk met instemming begroet zijn. Symboliek, mystiek en zinnelijkheid: welkom in de wereld van Orewoet, Minne en Beminnen.

De musici van het Bastarda Trio improviseren en gebruiken virtuoze zelfontwikkelde technieken. Klarinet, cello en contrabasklarinet geven een uniek, warm geluid en textuur. De drie musici voeren een buitengewone evenwichtsoefening uit: van gregoriaanse en middeleeuwse oorsprong naar geheel eigen materiaal. Holland Baroque componeert mee, reflecteert op het trio en gaat de hedendaagse dialoog met de middeleeuwen aan. Deze unieke combinatie muzikanten wil het publiek graag plezieren en verrassen – soms ontroeren, maar altijd boeien.

Bastarda Trio is niet klassiek, niet folk, maar laat deze genres in elkaar vervloeien. Het Bastarda Trio (Polen) speelt kersverse interpretaties van eeuwenoude muziek. Door hun persoonlijke kijk op oude bronnen, aangevuld met improvisaties, maakten zij in no-time furore op festivals en podia. Een Pools trio dat zo kort bestaat en nog nauwelijks buiten Polen te horen is geweest? Holland Baroque’s cellist Tomasz Pokrzywiński is de geheime troef. Hij is de drijvende kracht achter Bastarda Trio en tegelijkertijd van onschatbare waarde in Holland Baroque.

Holland Baroque is een veelzijdig en eigenzinnig barokorkest dat op hun instrumenten durft te zingen, dansen, huilen en te lachen. Dit alles vanuit traditie, vernieuwing, verrassing en een vleugje entertainment.
www.appassionata-leeuwarden.nl
Donderdag20 januari 20.15 uurConcert Nederlands kamerkoor - DoReMiFaSol

Muziek van o.a. Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Antoine Brumel, Josquin Desprez, Costanzo Festa, Stefano Felis, Robert de Fevin en Francesco Soriano

Nederlands Kamerkoor o.l.v. Paul Van Nevel.

Paul Van Nevel, meester van de Oude Muziek, is al jaren een veelgevraagd gastdirigent bij het Nederlands Kamerkoor, en met reden. In 2022 presenteert hij een programma volledig gestoeld op een van de voorlopers van de moderne Westerse toonladder: het hexachord ut-re-mi-fa-sol-la, basis van talloze composities in de vijftiende en zestiende eeuw en eeuwenlang de grondslag voor muziek- en zangonderwijs in de Renaissance. Met DoReMiFaSol toont Paul Van Nevel de grenzeloosheid van de beperking: het programma bestaat uitsluitend uit werken waar het hexachord in terugkomt.

Met de imposante Missa ut re mi fa sol la van Antoine Brumel als basis stelde Van Nevel een programma samen waarin het Nederlands Kamerkoor zich buigt over chansons, motetten, fantasia’s en middeleeuwse solfège-oefeningen waar zelfs Boulez nog over zou struikelen. Toeschouwers zullen ongetwijfeld huiswaarts keren met een hexachordoorworm van jewelste, maar een ding is zeker: met duizelingwekkende ritmische motieven, hexachordmutaties en stemwisselingen is er afwisseling genoeg in deze zes noten.
nederlandskamerkoor.nl

FEBRUARI

Vrijdag26 februari20.15 uurConcert Holland Baroque & Julie Thyana Roset, sopraan – ‘Il Trionfo della Musica’

Muziek zegeviert!! ‘Il Trionfo della Musica’ laat de hoogtijdagen van de 17e eeuwse muziek zien. Naast vocale parels klinken dartelend virtuoze en vervolgens warm cantabile instrumentale sonates. Werken van Monteverdi en tijdgenoten zoals Falconieri, Cavalli, Merula en Rossi.

Met de mooiste muziek uit de 17e eeuw belooft het ensemble precies dát te doen waarvoor het op handen wordt gedragen: verbazen met het beste van wat de barok te bieden heeft. Barok is nu. Muziek triomfeert.

Holland Baroque & Julie Thyana Roset, sopraan; Judith Steenbrink (muzikale leiding) & Filip Rekiec - viool; Rodney Prada & Mikko Perkola - gamba; Emma Huijsser - harpblokfluit; N.N. - theorbe; Tineke Steenbrink - orgel/klavecimbel (muzikale leiding).

Holland Baroque is dé eigentijdse ambassadeur voor oude muziek en ontving diverse prijzen voor haar innovatieve voorstellingen. Een eigenzinnig barokorkest dat op hun instrumenten durft te zingen, dansen, huilen en te lachen. Dit alles vanuit traditie, vernieuwing, verrassing en een vleugje entertainment. Ontmoetingen met muzikale gasten mondden regelmatig uit in warme vriendschappen en ontsloten nieuwe klankwerelden. Holland Baroque verenigt Telemann met Chinese klanken van shengspeler Wu Wei, verbindt Reinbert de Leeuw met Bach en laat horen hoe slagwerkers de hartslag van de barok bepalen. Een rode draad door de programmering is de samenwerking met andere solisten en ensembles is voor Holland Baroque: laten horen dat oude tradities nieuwe verhalen kunnen voortbrengen. Het ensemble is een trefpunt voor nieuwsgierige muziekliefhebbers.
appassionata-leeuwarden.nl

MAART

Maandag1 maart20.15 uurTon Koopman dirigeert het Luthers Bach Ensemble

Ton Koopman legt wederom de focus op Johann Sebastian Bach: zijn specialisme.
Met in dit programma als hoogtepunt Bachs ‘Lutherse Mis in G’ en de cantate ‘Wir müssen durch viel Trübsal’. Bijzonder ook omdat voor met name de Sinfonia van deze cantate een schitterend groot continuo barokorgel zal klinken.

Qua speelstijl zijn we van maestro Koopman dan ook niet anders gewend dan de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Stelt u zich eens voor hoe heerlijk alles klinkt in de Grote of Jacobijner Kerk! Met een viertal gerenommeerde solisten, het kleinkoor en de vaste barok-musici van het Luthers Bach Ensemble belooft Ton er een geweldig barok-feestje van te maken.

Programma: J.S. Bach – Lutherse Mis in G BWV236; J.S. Bach – Ouverture nr. 2 BWV1067; J.S. Bach – cantate ‘Wir müssen durch viel Trübsal‘ BWV146.

Uitvoerenden: Luthers Bach Ensemble (ripiënisten, solisten & barokorkest) o.l.v. Ton Koopman; Sara Jäggi (sopraan); Gerben van der Werf (altus); Benedict Hymas (tenor); Drew Santini (bas) en Tymen Jan Bronda (continuo-orgel)

Luthers Bach Ensemble
Het LBE is in 2006 door artistiek leider Tymen Jan Bronda opgericht vanuit de wens meer Bach ten gehore te brengen op basis van een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Al snel werd het repertoire uitgebreid met werken van Monteverdi tot Mozart.

Het LBE kleinkoor bestaat uit een vaste groep van een vijftiental (semi) professionele zangers die per jaar zo’n 20 concerten uitvoeren in Nederland en daarbuiten. Sinds de oprichting beschikt het LBE over eigen barokorkest, geformeerd rond een kern van getalenteerde professionele musici. Dirigenten van naam als Ton Koopman, Jos van Veldhoven en Peter Dijkstra hebben in de afgelopen jaren hun medewerking verleend.

Het LBE stelt zich ten doel het publiek te betrekken bij de emotionele rijkdom en intense dramatiek van de barokmuziek, bijvoorbeeld door (semi-)scenische uitvoeringen. Dat sluit aan bij de opvattingen uit de tijd van Bach dat muziek via de emotie inzicht verschaft in de essentiële aspecten van het leven.

www.luthersbachensemble.nl en appassionata-leeuwarden.nl

APRIL

Donderdag 7 aprilMatthaüs Passion door Bachkoor Holland
www.bachkoorholland.nl
Dinsdag12 april19.30 uurMatthaüs Passion door NHL Stendenkoor
www.nhl-stenden-koor
Woensdag13 april19.30 uurMatthaüs Passion door NHL Stendenkoor
www.nhl-stenden-koor.nl

MEI

JUNI