Welkom in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

Heeft u iets speciaals te vieren?