Bezoek de Grote of Jacobijnerkerk

De Grote of Jacobijnerkerk is het hele jaar door te bezoeken…

!Op deze dagen is de kerk niet toegankelijk voor bezoekers!
-Woensdag 19 juni
-Donderdag 27 juni
-Zaterdag 29 juni
-Donderdag 4 juli
-Woensdag 10 juli
-Vrijdag 12 juli
-Zaterdag 10 augustus
-Vrijdag 23 augustus