Welkom in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

Heeft u iets speciaals te vieren?

Wist u dat?

Een mooie aanwinst voor de Grote Kerk! 
Met de financiële steun van de Pollema Tromp Stichting hebben we een heel mooi schilderij met daarop de Grote of Jacobijnerkerk in een winters tafereel in 1942 kunnen aankopen. 
Het schilderij is van de hand van de bekende Friese kunstschilder Johannes Elsinga (1893-1969). Het is gedateerd op februari 1942 en het toont de Grote of Jacobijnerkerk in een mooi winters tafereel tijdens de oorlogsjaren. Het is destijds als afscheidscadeau aangeboden aan Ds. Pothoven, die in die tijd als predikant aan de Hervormde Gemeente Leeuwarden verbonden was.

In de Grote Kerk staat een prachtig houten beeld van de Limburgse kunstenaar Gène Eggen(1921-2000).  De sculptuur ”Christus aan de geselpaal” is omstreeks 1960 vervaardigd en altijd in het bezit geweest van de heer Hans van der Togt uit Harlingen. Het beeld is een schenking aan de kerk en het heeft een mooie plek gekregen. Het beeld staat op een door de heer Van der Togt aangewezen plaats, één van de grote nissen in de zuidbeuk van de Grote Kerk.

Gène Eggen werd opgeleid aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Karel Appel en Corneille behoorden tot zijn jaargenoten. Na zijn studie keerde Eggen terug naar zijn geboortedorp Ulestraten in Limburg waar hij tot zijn dood zou werken als beeldhouwer, schilder en graficus.