Agenda

dagdatum tijdactiviteit   

MAART

Zaterdag24 maart 13.00-16.00 uurOpen Kerk - De kerk is open ter bezichtiging
Zaterdag24 maart16.00Openingsconcert Bach-estafette 2018.

Orgelconcert door Theo Jellema. Tevens aanbieding eerste orgelkrant 2018 aan Tjeerd van Bekkum, algemeen directeur van Leeuwarden-Fryslan 2018.
www.organumfrisicum.frl
Woensdag28 maart20.00 uurDe Johannes Passion door het NHL Stendenkoor.

Het NHL Stendenkoor brengt in samenwerking met het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en (inter)nationale solisten de Johannes Passion van J.S. Bach ten gehore.
Het koor viert dit jaar haar 25- jarig bestaan. In dit jubileumjaar én tevens het startjaar van NHL Stenden Hogeschool, wordt de Johannes Passion op veler verzoek uitgevoerd.

De Johannes Passion beleefde zijn première op Goede Vrijdag 1724 in de Nicolaikirche in Leipzig en brengt, bijna 300 jaar later, jaarlijks vele bezoekers naar kerken en concertzalen om in de dagen voor Pasen stil te staan bij de schoonheid van de muziek en de tijdloze kracht van de boodschap. Het geheel staat onder deskundige leiding van dirigent Hans de Wilde. Voor De Wilde is dit de eerste uitvoering van de Johannes Passion met het NHL Stendenkoor. ‘Er is geen sprake van een dubbelkoor zoals bij de Matthäus Passion, maar de Johannes stelt zeker zoveel, zo niet nog meer eisen aan de zangcapaciteiten van de individuele zangers.’ Vertrouwen heeft hij er zeker in. ‘Met zoveel ervaren zangers maar juist ook nieuwe jonge stemmen in het koor blijft het altijd avontuurlijk. Het beloven twee overtuigende en krachtige uitvoeringen te worden.’

Ook dit jaar begeleidt het Nationaal Symfonisch Kamerorkest het NHL Stendenkoor en de zes professionele (inter)nationale solisten. De rol van de evangelist wordt vertolkt door de jonge Duitse tenor Fabian Strotmann. De christuspartij wordt gezongen door Robbert Muuse. De overige solisten zijn Titia van Heyst (sopraan), Carina Vinke (alt), de Brazilliaan Fàbio Maciel (tenor) en Bert van de Wetering (bas). NHL Stenden is er bijzonder trots op dit lustrum te mogen beleven. Medewerkers zijn vaak vele jaren achtereen aan het koor verbonden, studenten veelal iets korter maar er wordt jaar in jaar uit in de verbinding met elkaar naar een onvergetelijk moment toegewerkt: de uitvoering van een meesterwerk.

www.nhlstendenkoor.nl

APRIL

Zondag1 april19.00 uurCantatedienst. Cantate ‘Jauchzt, ihr Christen, seid vergnügt’ (TWV 1:955) Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Georg Philipp Telemann componeerde drie paascantates, voor elk van de in zijn tijd gebruikelijke drie paasdagen één. De uitbundigste is de derde, die we daarom kozen en dus eigenlijk twee dagen te vroeg uitvoeren.
Telemann kiest het gebruikelijke schema aria recitatief aria. De eerste aria schildert de vreugde van Christus' overwinning en (zeer beeldend!) de val van de dood. In de slot-aria wordt die vreugde nog eens onderstreept. In het recitatief wordt de betekenis van Christus' opstanding uitgewerkt. Bijzonder, en tekenend voor de paasjubel, is dat het recitatief wordt ingekaderd door aria-achtige halleluja-passages.

Aan de dienst werken mee: Christy Luth - sopraan; Laura Pignataro - viool; Theo Jellema - continuo en Müller orgel en Ds. Yvonne Hiemstra - voorganger
Zaterdag7 april20.00 uurConcert door Leeuwarder Madrigaalkoor en orkest.
Het Leeuwarder Madrigaalkoor zingt 'Aus der Tiefen, Herr ruf ich zu dir', 'Himmelskönig sei willkommen' van Bach en 'Du aber, Daniël, gehe hin' van Telemann.
www.leeuwardermadrigaalkoor.nl
Vrijdag13 april20.00 uurConcert van het Fries Mannen Ensemble.
"Toen was er licht", in zang, muziek, woord en beeld. mmv Fries Mannen en Blazers Ensemble; pian - Jan Moens; orgel - Martin Mans.
Met schilderijen van schilder Jan Kooistra e.a.
www.friesmannenensemble.nl
Zaterdag14 april13.00 uurLezing Friese kerken door Vrije Academie

Robuuste kerken, voluptueuze interieurs!

Leeuwarden is de culturele hoofdstad van Europa en de hele provincie viert dat mee! In de provincie Friesland staan zeer bijzondere kerken, we geven een voorzetje in deze lezing. Friesland wordt gekenmerkt door zijn romaanse erfgoed: de romaanse muren staan er al acht of negen eeuwen en dat is te zien: talloze malen werden ze gewijzigd om de kerk te 'moderniseren'. Deze bouwsporen vormen een interessante historische puzzel voor de goede kijker.

Hiernaast kent Friesland een opvallend groot aantal gotische kerken, zowel in dorpen als in steden. Ze illustreren de Friese rijkdom in deze tijd.

Docente Saskia van Lier neemt u tijdens deze lezing mee langs robuuste kerken en overdadige interieurs in allerlei verschillende vormen. Daarnaast ontvangt u digitaal een kleine hand-out met daarin suggesties voor autotochtjes langs verschillende kerken.

Prijs: € 29,50 www.vrijeacademie.nl
Zaterdag 14 april20.00 uurJubileumconcert door de Leeuwarder Bachvereniging

Het koor, geleid door Geke Bruining, zingt twee werken van J.S.Bach: het Osteroratorium BWV 249 en het dubbelkorig motet ´Fuerchte dich nicht, ich bin bei dir.’ BWV 228. Twee feestelijke werken die niet veel eerder in Leeuwarden uitgevoerd zijn.

De Leeuwarder Bachvereniging (LBV), opgericht in 1948 door de dirigent Kor Ket, bestaat in mei 2018 zeventig (70) jaar! Een mijlpaal voor een kwalitatief kleinkoor, dat zich toegelegd heeft op het zingen van muziek van Johann Sebastiaan Bach: cantates, motetten, een veelvoud van koralen. Ook muziek van latere componisten die hij inspireerde. Het koor (nu 24 leden) zingt die composities ook.

In de beginjaren werkte het koor samen met het Frysk Orkest. Die dirigenten leidden veelal ook de LBV. Op 14 april wordt die begeleiding verzorgd door het barokorkest Florilegium Musicum, dat een uitstekende reputatie heeft voor uitvoeringen van Bachcomposities. Ook. zingen vier goede solisten uit Noord-Nederland mee: Agnes van Laar, sopraan; David van Laar, alt/ countertenor; Jeroen Helder, tenor; Ben Brunt, bas.

Het koor is blij dat het dit concert kan verzorgen. Elke week oefenen de zangers met veel plezier in de mooie dorpskerk van Huizum. Zo leren zij steeds meer over de diepgang van de uit te voeren werken. De koorleden hopen dat veel muziekvrienden dit jubileumfeest mee willen maken. Kaarten kunnen in de voorverkoop besteld worden per mail via concerten@leeuwarderbachvereniging.nl en via de leden voor € 22,00. Bij de kerk: € 25,00. Telefonisch: bel nummer 058-2551355. Kinderen tot en met 12 jaar: vrij.

www. leeuwaderbachvereniging.nl
Zondag15 april15.00 uurOrgelconcert door Theo Jellema m.m.v. Tetsje van der Kooi - sopraan en Femke de Boer - alt.
Concert bij de bevrijding van Leeuwarden.
www.orgelleeuw.nl
Donderdag19 april11.00 uurLezing Friese kerken door Vrije Academie

Robuuste kerken, voluptueuze interieurs!

Leeuwarden is de culturele hoofdstad van Europa en de hele provincie viert dat mee! In de provincie Friesland staan zeer bijzondere kerken, we geven een voorzetje in deze lezing. Friesland wordt gekenmerkt door zijn romaanse erfgoed: de romaanse muren staan er al acht of negen eeuwen en dat is te zien: talloze malen werden ze gewijzigd om de kerk te 'moderniseren'. Deze bouwsporen vormen een interessante historische puzzel voor de goede kijker.

Hiernaast kent Friesland een opvallend groot aantal gotische kerken, zowel in dorpen als in steden. Ze illustreren de Friese rijkdom in deze tijd.

Docente Saskia van Lier neemt u tijdens deze lezing mee langs robuuste kerken en overdadige interieurs in allerlei verschillende vormen. Daarnaast ontvangt u digitaal een kleine hand-out met daarin suggesties voor autotochtjes langs verschillende kerken.

Prijs: € 29,50 www.vrijeacademie.nl
Donderdag19 april20.15 uurConcert Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra
Programma: Miserere
www.nederlandskamerkoor.nl
Zaterdag28 april20.00 uurKonings/ Oranjeconcert door het Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden i.s.m. Patrimonium Mannenkoor Leeuwarden, Laus Dea Mannekoor Franeker en soliste Rineke de Wit.
www.grootevangelisatiekoorleeuwarden.nl

MEI

Vrijdag4 mei20.45 uurHerdenkingsconcert door Vocaal Ensemble Leeuwarden.
Uitvoering van Brahms' Ein Deutsches Requiem, in de 'Londense' versie met begeleiding op twee piano's.
www.vocaalensemble-leeuwarden.nl
Zaterdag12 mei16.00 uurWaalse Kerk - Orgelconcert door Stadsorganist Theo Jellema met fluitkwartet Prins Claus Conservatorium Groningen
www.aedlevwerd.nl
Woensdag16 mei20.15 uurConcert Waalse Kerk - Monsieur de Sainte-Colombe: violes esgales. Ricercar Consort met Philippe Pierlot (gamba).

Er zijn weinig details bekend over het leven van Monsieur de Sainte-Colombe - zelfs zijn voornaam
(Jean) kennen we pas recent. Maar zijn composities voor twee 'violoes esgales', twee gamba's van
gelijke grootte dus, zijn fenomenaal. Philippe Pierlot brengt een eerbetoon aan de Franse
grootmeester van de gamba, waarbij naast fragmenten van Chambonnières en zelden uitgevoerde
gambamuziek van Louis Couperin ook muziek klinkt van Sainte-Colombes leerling Marin Marais.

Programma:
Jacques Champion de Chambonnières - Pavane L'Entretien des Dieux.
Monsieur de Sainte-Colombe - Concert Le Tombeau ; Concert Caligie ; Concert Le Rapporté
Louis Couperin - Suite à 2 violes
Marin Marais - Tombeau de Méliton

Organisatie Oude Muziek Utrecht i.s.m. Stichting Appassionata

Kaartverkoop: www.oudemuziek.nl; www.harmonie.nl; Reserveren: info@appassionata-leeuwarden.nl; Informatie: www.appassionata.nl
Donderdag17 mei20.15 uurConcert Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra met Maarten Engeltjes en Lavinia Meijer
Programma: Maarten Engeltjes en Lavinia Meijer
www.nederlandskamerkoor.nl
Zateredag 19 mei16.00 uurWaalse Kerk - Orgelconcert door Stadsorganist Theo Jellema met saxofoonkwartet Prins Claus Conservatorium Groningen
www.aedlevwerd.nl
Zaterdag 26 mei16.00 uurWaalse Kerk - Orgelconcert door Stadsorganist Theo Jellema met Sabrina Vlaskalic - gitaar
www.aedlevwerd.nl

JUNI

Zaterdag2 juni16.00 uur4e concert van de Bach-estafette door Theo Jellema en Broer de Witte, orgel. Inleidng door Theo Jellema.
Tevens openingsconcert van het Friese orgelseizoen.
www.organumfrisicum.frl
www.orgelleeuw.nl

JULI

Vrijdag6 juli12.30 uurPauzeconcert door Jelle Rollema.
www.orgelleeuw.nl
Zaterdag7 juli16.00 uurZomerserie - Orgelconcert door Peter vd Zwaag.
6e concert van de Bach-estafette
www.orgelleeuw.nl
Zaterdag14 juli16.00 uurZomerserie - Orgelconcert door Jochem Schuurman.
www.orgelleeuw.nl
Vrijdag20 juli12.30 uurPauzeconcert door Jan Sterenberg.
www.orgelleeuw.nl
Zaterdag21 juli 16.00 uurZomerserie - Orgelconcert doot Theo Jellema.
www.orgelleeuw.nl
Woensdag25 juli20.00 uurZomerserie - Wandelconcert door Wolfgang Zerer en Erwin Wiersinga
Start in de Waalse Kerk en aansluitend in de Grote Kerk
9e concert van de Bach-estafette
www.orgelleeuw.nl
www. organumfrisicum.frl
Vrijdag27 juli12.30 uurPauzeconcert door Matthew Schembri.
www.orgelleeuw.nl
Zaterdag28 juli22.00 uurZomerserie - Bachnachtconcert. Orgelconcert door Theo Jellema.
13e concert Bach-estafette. Tevens afsluiting af de Internationale Orgelweek in Fryslan.
www.orgelleeuw.nl

AUGUSTUS

Woensdag1 augustus20.00 uurZomerserie - Orgelconcert door Hyoju Ahn
www.orgelleeuw.nl
Woensdag8 augustus20.00 uurZomerserie - Orgelconcert door Hayo Boerema
www.orgelleeuw.nl
Woensdag15 augustus20.00 uurZomerserie - Orgelconcert door Aart Bergwerff
15e concert Bach-estafette
www.orgelleeuw.nl
Woensdag22 augustus20.00 uur Zomerserie - Orgelconcert met presentatie Leeuwarder orgelboek.
www.orgelleeuw.nl
Vrijdag24 augustus12.30 uur Pauzeconcert op Mullerorgel door Wietse Meinardi
www.orgelleeuw.nl
Woensdag29 augustus20.00 uurZomerserie - Orgelconcert door Simon Johnson
www.orgelleeuw.nl

SEPTEMBER

zaterdag8 september16.00 uurSlotconcert Nationale orgeldag in Fryslan door Broer de Witte
19e concert van de Bach-estafette
www.organumfrisicum.frl

OKTOBER

Zaterdag6 oktober20.15 uur Concert Oude Muziek.
Zaterdag13 oktober10.00 uurKorendag - KCZB organiseert Frisia Cantat
www.kczb.nl

NOVEMBER

Zaterdag10 november10.00 uurBijeenkomst Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
www.santiago.nl
Zaterdag 17 november16.00 uurOrgelconcert door Leo van Doeselaar
21e concert van de Bach-Eestafette
www.organumfrisicum.frl

DECEMBER

Woensdag26 december15.00 uurKertsconcert door Theo Jellema.
22e en laatste concert van de Bach-Eestafette
www.organumfrisicum.frl