Agenda

dagdatum tijdactiviteit   

OKTOBER

donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag5 - 29 oktober11.00-17.00 uurLokatie Waalse Kerk: Fryslân Photo Festival
donderdags, vrijdag, zaterdag en zondag (op de zondagen vanaf 13.30 uur).
www.fryslanphoto.com
zaterdag21 oktober13.00 uurGrote Kerk - Open Kerk.
De kerk is open ter bezichtiging
maandag23 oktober11.00-15.00 uurGratis herfstvakantieactiviteit! Ontdekkingsreis orgels

Speel jij mee met de Stadsorganist?
Gratis entree voor iedereen die van muziek houdt of super nieuwsgierig is
Er zijn 5 orgels in de Grote of Jacobijnerkerk. Eén heel groot orgel: het Müller orgel.

Wat kun je zien, wat kun je doen…..
• moeilijke vragen stellen aan de stadsorganist
• in de buik van het orgel kijken
• een speurtocht maken: alle vragen goed = prijsje!
• luisteren naar muziek: een orgel is een orkest
• een selfie maken als je (net doet alsof) je orgel speelt
• kijken waar de organist zit te spelen: hoog boven iedereen
• ben je op muziekles dan mag je vast zelf even spelen
• te koop het jeugdboek ‘Het bedorgeltje van Jakob Balck’. Prijs € 14,90
Geschreven door Harm de Jonge, met illustraties van Fiel van der Veen.
www.aedlevwerd.nl
zaterdag 28 oktober14.30 uurHerdenking 500 jaar Reformatie

Volgens de overlevering zou Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen hebben aangebracht op de deur van de slotkapel van Wittenberg. Deze publicatie wordt algemeen beschouwd als het begin van de Reformatie. Naast de katholieke kerk ontstonden verschillende Protestantse stromingen. Maar de gevolgen bleven niet alleen beperkt tot kerkelijk terrein. Europa zou langdurig in godsdienstoorlogen worden gedompeld, en indirect leidde de Reformatie tot de vorming van Nederland als zelfstandige staat.

Op 28 oktober wordt een herdenkingsbijeenkomst gehouden gewijd aan de jaren van de Reformatie die vijfhonderd jaar gelden begon. Spreker is prof. Erik de Boer, hoogleraar kerkgeschiedenis ana de Theologische Universiteit van Kampen. In zijn lezing zal hij een overzicht geven van de levensloop en het optreden van Luther. Daarbij zal hij bijzondere aandacht geven aan het begrip ‘Vrijheid’ in de leer van Luther. Ook zal het heikele thema van Luthers ideeën over de joden ter sprake komen.

De lezing zal worden opgeluisterd door het ensemble Camerata Trajectina, gespecialiseerd in het oud-vaderlandse lied. De Reformatie bracht een groot aantal kerkliederen voort en Camerata Trajectina zal kleine selectie uit deze liederen ten gehoren brengen. Eén lied vertelt van het droevige lot van de martelares Liesbeth Dircx uit Leeuwarden die in 1549 door verderinking om het leven kwam.

De toegang is gratis.
zondag29 oktober19.00 uurLuthers avondgebed

In het kader van het ‘Luther’ jaar wordt er in de Grote Kerk op zondag 29 oktober een Luthers Avondgebed gevierd. Verschillende Lutherliederen zijn door J.S. Bach getoonzet en in dit avondgebed worden een aantal daarvan gezongen. Ook na vijf eeuwen is de boodschap van Luther nog actueel en het is daarom goed dat we zijn teksten blijven lezen en zingen.

In de koralen ‘Ach Gott vom Himmel sei darein’, ‘Komm Heiliger Geist Herre Gott’, ‘Verleih uns Frieden gnadichlich’ en ‘Wir glauben all an einem Gott’ geeft Luther aan, dat alleen bij God hulp te verwachten is en dat we uit zijn genade mogen leven (sola gratia), een voor Luthers tijd revolutionaire gedachte! Bach, een diep gelovig kerkmusicus, schreef zijn muziek vanuit de Lutherse leer. Hierdoor krijgt zijn muziek een diepe emotionele lading, die van een persoonlijke geloofsbelijdenis.

De gezamenlijke cantorijen worden begeleid door een strijkersensemble, bestaande uit Els Veltheer en Roos Valeton, viool, Rachael Yates, altviool , Derk Stegeman, cello, samen met Theo Jellema op kistorgel.

Lektoren uit de Lutherse Kerk verzorgen lezingen en gebeden. We bidden het Luthers Avondgebed en zingen samen een aantal Lutherliederen, waarbij de ‘Vaste burcht’ natuurlijk niet kan ontbreken.

NOVEMBER

zaterdag4 november 10.00 -16.00 uur De jaarlijkse ABC+Talentenmarkt.

U vindt er een grote sortering boeken: o.a. kinderboeken, romans, literatuur, thrillers, poëzie, reizen, geschiedenis etc. Ook zijn er veel platen, cd's en dvd's. De toegang is gratis.
Natuurlijk zijn er ook weer leuke prijzen te winnen met het draaiend rad.
In de kerk is een gezellig terras, met koffie, thee, frisdrank, gebak, vers belegde broodjes en soepen uit de eigen keuken. De opbrengst gaat naar goede doelen.

Wij krijgen veel mooie boeken binnen. U kunt hier een lijst vinden van bizondere of antiquarische boeken. Hebt U interesse voor een bepaald boek, mail me dan even, dan kunnen we een afspraak maken.

Behalve boeken en muziek zijn er ook kramen met curiosa, vintage kleding, kunstenaars.

In deze link vindt u verdere informatie
ABC+ talentenmarkt
zaterdag18 november20.15 uurConcert Leeuwarder Kamerkoor o.l.v. dirigent Adrián Rodríguez Van der Spoel.
De titel van het concert is Vesperae in die Santo Stephani Protomartyris.

Deze vesper is speciaal voor dit concert samengesteld door onze dirigent, Adrián Rodríguez Van der Spoel. Uitgevoerd worden a capella werken van:
• Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611);
• Giaovanni Matteo Asola (1524 - 1609);
• Jachet de Mantova (1483 - 1559).

Op verschillende momenten worden tussen de vocale werken instrumentale composities uitgevoerd en die de vesperonderdelen aaneen zullen schakelen.

Wisseling van dirigent
Het Leeuwarder Kamerkoor neemt na 15 jaar afscheid van haar artistiek leider en vaste dirigent Adrián Rodríguez Van der Spoel. Adrián is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Leeuwarder Kamerkoor tot het in oude muziek gespecialiseerde koor dat het nu is.
Door zijn groeiende carrière als artistiek leider van Música Temprana en als uitvoerend musicus laat zijn agenda het helaas niet meer toe het artistiek leiderschap van het Leeuwarder Kamerkoor en het wekelijks van Amsterdam naar Leeuwarden reizen voor de repetities met elkaar te combineren. Dat heeft er toe geleid om te stoppen als dirigent bij ons koor. We vinden dat heel erg jammer en hebben begrip voor zijn beslissing.
Wij nemen met dankbaarheid voor zijn inzet op gepaste wijze afscheid van hem met een afscheidsconcert in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden met aansluitend een afscheidsbijeenkomst. Beide vinden plaats op zaterdagavond 18 november a.s.

www.leeuwarderkamerkoor.nl
woensdag22 november20.15 uurConcert Nederlands Kamerkoor o.l.v. Paul van Nevel
Programma: Anoniem anno 1300
www.nederlandskamerkoor.nl
Zaterdag25 november20.15 uurConcert Waalse Kerk - Les Esprits Animaux. Telemann-jaar 2017. ‘nieuwe’ Dresdense kwartetten Georg Philippe Telemann

Les Esprits Animaux ging tijdens het internationaal Van Wassenaer Concours 2016 met bijna alle prijzen aan de haal. Telemann is hun favoriete componist en dat komt goed uit in dit jubileumjaar. Het repertoire dat ze spelen is nieuw: in een aparte afdeling van de hofbibliotheek van Dresden, de zogenaamde 'Schrank II' met muziek uit de tijd toen Pisendel er kappelmeester was, worden kwartetten bewaard die pas vorig jaar officieel aan Telemann zijn toegeschreven.

Programma: Georg Philipp Telemann; Kwartet in G TWV 43:65; Kwartet in D (Mus.2-Q-21,3); Sonate 'Polonoise' in a TWV 42:a5; Kwartet in D (Mus.2-Q-21,6); Sonate in d TWV 43:d2; Concerto 'alla Polonese' in G TWV 43:G7.

Organisatie: Oude Muziek Utrecht i.s.m. Stichting Appassionata

Kaartverkoop: www.oudemuziek.nl; www.harmonie.nl; Reserveren: info@appassionata-leeuwarden.nl; Informatie: www.appassionata.nl

DECEMBER

zaterdag9 december20.00 uurConcert Leeuwarder Bachvereniging. Adventconcert.
www.leeuwarderbachvereniging.nl
dinsdag12 december19.00 uurRabobank Kerstconcert.
www.rabobank leeuwarden-noordwest-friesland.nl
zaterdag 16 december20.00 uurAdventconcert door het Stendenkoor - a Festival of Lessons and Carols
www.stendenkoor.nl
dinsdag26 decmeber15.00 uurOrgelconcert. Kersrtconcert. Theo Jellema bespeelt het Műllerorgel.
Organisatie: Stichting Orgelconcerten Grote Kerk.
www.orgelleeuw.nl

2018

JANUARI

28 januari tot 17 maartProject Under de Toer - Leeuwarden Kulturele Hoofdstad 2018.

Moeder van Europa met twee gezichten.
Het eerste verhaal in 2018 wordt verteld in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Op 28 januari 2018 gaat daar een spectaculaire voorstelling van start, geïnspireerd op de beroemdste bezoekster van deze kerk: Marie Louise, aarts moeder van bijna alle vorstenhuizen in Europa. Het script voor deze voorstelling wordt geschreven door Bouke Oldenhof, de regie is van Sjoeke Marije Wallendal, onder artistieke leiding van Jos Thie.

Moeder van Europa.
In Leeuwarden ligt de moeder van Europa begraven. Maria-Louise van Hessen-Kassel is voorouder van alle in Europa heersende vorstenhuizen, naast nog een groot aantal andere (koninklijke en adellijke) geslachten in Europa. Maar: er liggen twee schedels van haar in de grafkelder! Dit gegeven heeft alles te maken met de grootschalige grafschennis die er in 1795 gepleegd is na de machtsovername van de patriotten en de inval van de Fransen. Wapens en rouwborden van de Oranjes werden verbrand, grafmonumenten voor de eerste Friese stadhouder Willem-Lodewijk en zijn vrouw werden vernield, en uiteindelijk werden de dertig kisten met resten van Nassau’s opengebroken.

Spectaculaire rondleiding.
Het verhaal over de moeder van Europa wordt verteld in de Grote Kerk in de vorm van een spectaculaire rondleiding, waarbij het publiek wordt verdeeld in elf groepen met elk een eigen begeleider die hen meeneemt naar één van de elf ingangen in de kerk. Het is dus geen reguliere voorstelling waar je als bezoeker zit en kijkt, maar het wordt een beleving. Het is overal om je heen. Het sleept je mee en overrompelt je waarbij alle zintuigen worden aangesproken. En dit is een belevenis, waarbij het publiek niet alleen toeschouwer is, maar ook deelnemer. De elf groepen kunnen invloed uitoefenen op het verloop van het verhaal.

Twee gezichten.
Het verhaal over de grafschennis en de twee schedels die nu begraven liggen, zijn de ingrediënten voor een theaterevenement over woede en politiek.

Zo stellen de makers (Bouke Oldenhof – tekst, Sjoeke Marije Wallendal – regie) aan haar publiek de actuele vraag: hoe willen we geregeerd worden in het Europa van de 21 eeuw?
Een team van topontwerpers en -spelers uit heel Europa werkt aan deze belevenis mee, zoals Mirjam Grote Gansey – vormgeving en Arjen Klerkx – projectie.

Meer informatie:www.underdetoer.nl

FEBRUARI

MAART

Woensdag14 maart20.15 uurConcert Waalse Kerk - Li due Orfei di Firenze: de nieuwe muziek van Caccini en Peri. Marc Mauillon – bariton en Angélique Mauillon – harp.

Collega's en concurrenten: de zangers en componisten Giulio Caccini en Jacopo Peri staan samen aan de wieg van een radicaal nieuwe muziekstijl. Directe dramatische expressie komt bij hen op de eerste plaats. In het Firenze van het einde van de zestiende eeuw luiden ze daarmee het begin in van wat we vandaag de barok noemen.
De Franse bariton Marc Mauillon is een ster in de barokke operawereld, maar hier brengt hij, samen met zijn zu Angélique op harp, met intieme interpretaties van de Florijnse muziek die rechtstreeks de weg bereidt voor Monteverdi.

Programma:
Giulio Caccini - Dolcissimon sospiro / Amarilli mia bella / Mentre che fra doglie e pene / Movetevi a pietà / A quei sospiri ardenti / Vedrò il mio sol / Non ha'l ciel; Luzzasco Luzzaschi - Toccata / Canzona
Jacopo Peri - Tu dormi / Tra le donne / Tutto il di piango; Niccolo Piccinini - Aria di sarabanda.

Organisatie: Oude Muziek Utrecht i.s.m. Stichting Appassionata

Kaartverkoop: www.oudemuziek.nl; www.harmonie.nl; Reserveren: info@appassionata-leeuwarden.nl; Informatie: www.appassionata.nl
woensdag28 maart19.00 uurConcert. de Johannes Passion door het Stendenkoor.
www.stendenkoor.nl

APRIL

donderdag19 april20.15 uurConcert Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra
Programma: Miserere
www.nederlandskamerkoor.nl

MEI

woensdag16 mei20.15 uurConcert Waalse Kerk - Monsieur de Sainte-Colombe: violes esgales. Ricercar Consort met Philippe Pierlot (gamba).

Er zijn weinig details bekend over het leven van Monsieur de Sainte-Colombe - zelfs zijn voornaam
(Jean) kennen we pas recent. Maar zijn composities voor twee 'violoes esgales', twee gamba's van
gelijke grootte dus, zijn fenomenaal. Philippe Pierlot brengt een eerbetoon aan de Franse
grootmeester van de gamba, waarbij naast fragmenten van Chambonnières en zelden uitgevoerde
gambamuziek van Louis Couperin ook muziek klinkt van Sainte-Colombes leerling Marin Marais.

Programma:
Jacques Champion de Chambonnières - Pavane L'Entretien des Dieux.
Monsieur de Sainte-Colombe - Concert Le Tombeau ; Concert Caligie ; Concert Le Rapporté
Louis Couperin - Suite à 2 violes
Marin Marais - Tombeau de Méliton

Organisatie Oude Muziek Utrecht i.s.m. Stichting Appassionata

Kaartverkoop: www.oudemuziek.nl; www.harmonie.nl; Reserveren: info@appassionata-leeuwarden.nl; Informatie: www.appassionata.nl
donderdag17 mei20.15 uurConcert Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra met Maarten Engeltjes en Lavinia Meijer
Programma: Maarten Engeltjes en Lavinia Meijer
www.nederlandskamerkoor.nl