Grafmonument Willem Lodewijk (1560-1620)

Voor een monument te zijner nagedachtenis mocht 2000 of 3000 Carolusguldens worden uitgetrokken. Dat kwam er dan ook .Het was een ontwerp van Pieter Hendricksz. de Keyser en werd uitgevoerd door een onbekende leerling. Het kwam gereed in 1625. Van dit monument bestaat nog een werktekening. De stadhouder was in het midden levensgroot afgebeeld, knielend op een kussen met naast zich zijn helm. Links en rechts geflankeerd door twee vrouwenfiguren die de Standvastigheid (met pilaar) en de Voorzichtigheid (met spiegel) moesten voorstellen. Achter de stadhouder waren de wapens van zijn acht overgrootouders te zien. In de top van het monument was het wapen van Willem Lodewijk te vinden gedekt door drie helmen en helmtekens.