Kerk & Kunst

Zomerexpositie Kerk & Kunst , Beelden van Lieven Demunter - 11 juni tot en met 10 september 2017.

Over dragen, gedragen worden en niet meer kunnen dragen.

Deze zomer exposeert de Belgische kunstenaar Lieven Demunter zijn keramische beelden in de Grote Kerk van Leeuwarden. De tentoonstelling is de vierde in een reeks van vijf die de commissie kerk en kunst organiseert over een aantal Bijbelboeken.
Bij de eerste manifestatie in 2014 ging Jan Pieter Gootjes in op het boek Genesis. Eveline van der Pas hield zich het jaar daarop bezig met het Hooglied en vorig jaar liet Paul Andringa zijn visie op de Psalmen zien. In 2018, het jaar waarin Leeuwarden culturele hoofdstad is, zal als afsluiting een groepsexpositie worden georganiseerd met als onderwerp de vraag van Jezus: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?”

Bijna een jaar geleden werden een paar leden van de commissie kerk en kunst tijdens de expositie Open Stal in Oldeberkoop getroffen door het werk van Lieven Demunter. Op één van de locaties, in een witgekalkte schuur, stonden een aantal beelden van mensengroepen bij elkaar. Sommige beelden vroegen om veel ruimte, anderen maakten zich heel klein en zaten gedrongen in hun eigen leefwereld.

Zijn kunstwerken vat Lieven Demunter samen in de begrippen: dragen, gedragen worden en niet meer kunnen dragen. Kwetsbaarheid is een precieze weergave van de emoties die Demunter wil uitdrukken met zijn beelden. Eén van de bezoeksters in Oldeberkoop was Jet van Swieten en zij vatte op haar weblog haar indrukken als volgt samen: “De beelden lijken soms mismaakt en leven met hun eigen gedachten, verwerken hun eigen zaken in stilte. Er is iets met ze. Gestolde emotie in ruw afgewerkte klei… Stuk voor stuk loop ik ze langs en weer terug. Nog eens kijken. Ze zijn aangrijpend. Ze zwijgen aangrijpend. Ze brengen gedachten binnen over alle onvolkomenheden die het echte leven brengt, maar die de wereld om ons heen niet graag heeft. Daar moet orde heersen. Daar moet succes zijn, geluk, gezondheid, rijkdom en vooral vermaak. Daar mag je niet te veel stilstaan bij imperfectie, ziekte, pech of leed. Dat wordt geïnterpreteerd als negatief en pessimisme en dat mag niet…. Voor achterblijvers is geen plek.”
Zelf zegt Lieven Demunter over zijn beelden: “Het gaat over de mens die niet mee kan met onze ratrace, de mens die het allemaal niet meer kan begrijpen…. Ik gebruik christelijke symbolen die naar mijn gevoel troost kunnen brengen, die het allemaal draaglijker kunnen maken.” Zijn die christelijke symbolen niet de woorden die Jezus gebruikt in de bergrede, de zaligsprekingen van Matteüs 5? In de nissen van de Grote Kerk is het antwoord in ontroerende beelden en tekeningen te zien!

De tentoonstelling in de Grote Kerk is te bezichtigen: 11 juni tot en met 10 september 2017 dinsdag tot en met zaterdag, 11.00-16.00 uur www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl www.lievendemunter.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderne kunst in een oud kerkgebouw

Op de noordwand van de Grote Kerk is ter gelegenheid van de 2000e geboortedag van Jezus een grote muurschildering aangebracht: 'De intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden'. Het is een blij tafereel waarin Jezus enthousiast wordt begroet door mensen die palmtakken en T-shirts op het Jacobijnerkerkhof hebben uitgespreid. Tegelijkertijd roept de voorstelling een aantal vragen op. Waarom is Jezus als een boeddhistische monnik afgebeeld?
Wie zijn die mensen die voor de ingang van de kerk staan?
Wat betekenen de donkere, dikke strepen in de compositie?

In de bijbel gaat het altijd over de ontmoeting van God met mensen. In gebeurtenissen, visioenen, beelden en psalmen komen we God tegen, maar ook in het verhaal van Jezus Christus en dat van de apostelen die zijn boodschap in de wereld bekend maakten. De ontmoeting met God heeft dus te maken met horen en met zien, met luisteren en met kijken. Vaak zijn de diensten in een protestantse kerk gericht op het horen, op de woorden van gebeden en de preek. De taal overheerst, maar de werkelijkheid van het verkeer tussen God en mensen is groter dan met het gesproken woord tot uitdrukking kan komen.

In 1988 heeft de wijkkerkenraad van de Grote Kerk een commissie ingesteld die met enige regelmaat tentoonstellingen van moderne beeldende kunst in het kerkgebouw organiseert. Schilderijen, tekeningen en beelden kunnen immers evenals muziek bij mensen vragen oproepen en emoties losmaken die met God te maken hebben. Inmiddels heben er veel grote en kleine exposities plaatsgevonden. De kerk heeft er een drietal kunstwerken aan overgehouden: de muurschildering van de intocht van Manfred Stumpf en Gijs Frieling, een geschilderde 'Piëta' van Madeleine Hatz en het beeld 'De ontmoeting' van Walter Green.

Bij de opening van de tentoonstelling 'Verlicht mijn ogen' in 2000 zei Hans Kronenburg, oud-predikant van de Grote Kerk: 'Wil ik wat zien van dat onzichtbare dan moet ik kijken met mijn ogen. En wat ik dan zie is mijn beeld, mijn ervaring, mijn beleving. En als we dan samen al onze beelden en ervaringen uitwisselen, krijgen we heel misschien iets te zien van de 'Onzienlijke God' die 2000 jaar geleden in Jezus heeft laten zien wie Hij is.' Een ontmoeting met God, een intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden?