Kerk & Kunst

Expositie Toetsen en klanken Toetsen en klanken …., Tjitske Andriesse - Workum

In haar woning in Workum, waar vóór- en achterkamer één geheel vormen, hangt aan de wanden het werk van Tjitske Andriesse, geboren in Leeuwarden. Het zijn grote formaten, kleurig en zonder lijsten. Zij vindt dat lijsten de ruimte beperken, het schilderij moet vrij kunnen ademen. Als materialen worden papier of hout gebruikt, maar toch het meest linnen. De verf is acryl, maar incidenteel schuwt ze het gebruik van een spuitbus niet.

Thuis kreeg ze vioolles. Op haar achttiende verhuisde ze naar Amsterdam waar de lessen werden voortgezet aan het conservatorium. Vervolgens speelde ze 12 jaar in het Kunstmaand Orkest, tegenwoordig het Amsterdams Philharmonisch Orkest.

Het repertoire daarvan werd  door een ander bepaald, maar zij wilde zelf iets maken. Ze kon van jongsaf goed tekenen en schilderen en besloot daar het zwaartepunt  van haar inspanningen te leggen. Ze ontwikkelde zichzelf en had aanvankelijk een voorliefde voor het werk van Mark Rothko, maar ook  het werk van Goya sprak haar aan. Vanaf toen werden  geluiden  omgezet in kleuren. Evenals het geluid in de muziek legt het beeld een weg af. Het is worstelen om te bereiken wat je wilt. Laag voor laag ontstaat een eindresultaat en als dat goed is, is er vaak een moment van euforie.

Soms knipt ze een werk in stukken om het beeld te versterken en naait het aan elkaar om de verscheurdheid van dingen te laten zien. Maar het gaat om de vorm. Vorm heeft te maken met evenwicht, maar dat kan soms wringen.

De geëxposeerde schilderijen en objecten onder de titel “toetsen en klanken”, zijn  verwant aan elkaar. De gemeenschappelijke noemer in het werk is heimwee.

De tentoonstelling in de Grote Kerk is te bezichtigen:

Op de zaterdagen in de maanden november en december 2017 van 13.00 uur tot 16.00 uur.
 

www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl


Op de noordwand van de Grote Kerk is ter gelegenheid van de 2000e geboortedag van Jezus een grote muurschildering aangebracht: 'De intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden'. Het is een blij tafereel waarin Jezus enthousiast wordt begroet door mensen die palmtakken en T-shirts op het Jacobijnerkerkhof hebben uitgespreid. Tegelijkertijd roept de voorstelling een aantal vragen op. Waarom is Jezus als een boeddhistische monnik afgebeeld?
Wie zijn die mensen die voor de ingang van de kerk staan?
Wat betekenen de donkere, dikke strepen in de compositie?

In de bijbel gaat het altijd over de ontmoeting van God met mensen. In gebeurtenissen, visioenen, beelden en psalmen komen we God tegen, maar ook in het verhaal van Jezus Christus en dat van de apostelen die zijn boodschap in de wereld bekend maakten. De ontmoeting met God heeft dus te maken met horen en met zien, met luisteren en met kijken. Vaak zijn de diensten in een protestantse kerk gericht op het horen, op de woorden van gebeden en de preek. De taal overheerst, maar de werkelijkheid van het verkeer tussen God en mensen is groter dan met het gesproken woord tot uitdrukking kan komen.

In 1988 heeft de wijkkerkenraad van de Grote Kerk een commissie ingesteld die met enige regelmaat tentoonstellingen van moderne beeldende kunst in het kerkgebouw organiseert. Schilderijen, tekeningen en beelden kunnen immers evenals muziek bij mensen vragen oproepen en emoties losmaken die met God te maken hebben. Inmiddels heben er veel grote en kleine exposities plaatsgevonden. De kerk heeft er een drietal kunstwerken aan overgehouden: de muurschildering van de intocht van Manfred Stumpf en Gijs Frieling, een geschilderde 'Piëta' van Madeleine Hatz en het beeld 'De ontmoeting' van Walter Green.

Bij de opening van de tentoonstelling 'Verlicht mijn ogen' in 2000 zei Hans Kronenburg, oud-predikant van de Grote Kerk: 'Wil ik wat zien van dat onzichtbare dan moet ik kijken met mijn ogen. En wat ik dan zie is mijn beeld, mijn ervaring, mijn beleving. En als we dan samen al onze beelden en ervaringen uitwisselen, krijgen we heel misschien iets te zien van de 'Onzienlijke God' die 2000 jaar geleden in Jezus heeft laten zien wie Hij is.' Een ontmoeting met God, een intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden?