Kerk & Kunst

Expositie in de Grote Kerk.


Oesje Zegel schildert graag bijbelse voorstellingen, de verhalen van vroeger hebben diepe indruk op haar gemaakt.

 

Ze leest nu regelmatig in de bijbel om aan die indrukken vorm te geven, inspiratie op te doen om zich een voorstelling te maken van hoe het geweest zou kunnen zijn. Tijdens het Joodse 'Pesach'feest wordt de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij herdacht na de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. De tocht door de Rode Zee zou een metafoor voor onze tocht door het leven kunnen zijn.

Oesje Zegel heeft drie indrukwekkende werken geschilderd in rood, in blauw en in groen met als onderwerp en titel 'Doortocht door de Rode Zee'. Twee andere schilderijen heeft Oesje Zegel de naam gegeven: 'In de sfeer van het laatste avondmaal'. Het ene schilderij in donkere tinten geschilderd en het andere werk is licht, in gele kleuren, neigend naar het komende paasfeest. Het schilderij 'Pelgrims, mensen onderweg', symboliseert ons leven.


Deze expositie kunt u tijdens Open Kerk bezichtigen op de zaterdagen 23 maart en 6, 13 en 20 april 2019 van 13.00 -16.00 uur.

*********************************************************************************************************************************

Op de noordwand van de Grote Kerk is ter gelegenheid van de 2000e geboortedag van Jezus een grote muurschildering aangebracht: 'De intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden'. Het is een blij tafereel waarin Jezus enthousiast wordt begroet door mensen die palmtakken en T-shirts op het Jacobijnerkerkhof hebben uitgespreid. Tegelijkertijd roept de voorstelling een aantal vragen op. Waarom is Jezus als een boeddhistische monnik afgebeeld?
Wie zijn die mensen die voor de ingang van de kerk staan?
Wat betekenen de donkere, dikke strepen in de compositie?

In de bijbel gaat het altijd over de ontmoeting van God met mensen. In gebeurtenissen, visioenen, beelden en psalmen komen we God tegen, maar ook in het verhaal van Jezus Christus en dat van de apostelen die zijn boodschap in de wereld bekend maakten. De ontmoeting met God heeft dus te maken met horen en met zien, met luisteren en met kijken. Vaak zijn de diensten in een protestantse kerk gericht op het horen, op de woorden van gebeden en de preek. De taal overheerst, maar de werkelijkheid van het verkeer tussen God en mensen is groter dan met het gesproken woord tot uitdrukking kan komen.

In 1988 heeft de wijkkerkenraad van de Grote Kerk een commissie ingesteld die met enige regelmaat tentoonstellingen van moderne beeldende kunst in het kerkgebouw organiseert. Schilderijen, tekeningen en beelden kunnen immers evenals muziek bij mensen vragen oproepen en emoties losmaken die met God te maken hebben. Inmiddels heben er veel grote en kleine exposities plaatsgevonden. De kerk heeft er een drietal kunstwerken aan overgehouden: de muurschildering van de intocht van Manfred Stumpf en Gijs Frieling, een geschilderde 'Piëta' van Madeleine Hatz en het beeld 'De ontmoeting' van Walter Green.

Bij de opening van de tentoonstelling 'Verlicht mijn ogen' in 2000 zei Hans Kronenburg, oud-predikant van de Grote Kerk: 'Wil ik wat zien van dat onzichtbare dan moet ik kijken met mijn ogen. En wat ik dan zie is mijn beeld, mijn ervaring, mijn beleving. En als we dan samen al onze beelden en ervaringen uitwisselen, krijgen we heel misschien iets te zien van de 'Onzienlijke God' die 2000 jaar geleden in Jezus heeft laten zien wie Hij is.' Een ontmoeting met God, een intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden?

https://www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl/