Kerk & Kunst

Weer kleuren in de Grote Kerk

- bij de expositie van Beppie Gielkens –

Toen in 1580 de kloosterkerk van de Dominicanen werd overgenomen door de
protestanten verdwenen er veel kleuren uit de Grote Kerk. De altaren en de
heiligenbeelden werden verwijderd en de muurschilderingen werden overgekalkt
. Voortaan
waren in het interieur slechts twee kleuren aanwezig: de bruine tinten van het
kerkmeubilair en het wit van de muurvlakken.

Zo kon alle aandacht uitgaan naar de preekstoel. Op die plek gaf de predikant uitleg aan
"het Woord", de bijbel
. De verkondiging stond centraal en niets mocht voor afleiding
zorgen. Alleen de gemeentezang en de klanken van het orgel brachten nog wat extra kleur
in de kerkruimte.
 

De zomertentoonstelling van 2019 brengt weer kleuren in de Grote Kerk. Die zijn te zien in
de schilderijen en de werken in paste I krijt van Beppie Gielkens. Beppie heeft een opleiding
tot beeldend kunstenaar gevolgd aan de Jan van Eyck academie in Maastricht
. Ze woont
en werkt al lange tijd in het Friese Broeksterwoude
. Van 1986 tot 2008 bracht ze een
aantal maanden per jaar door in Egypte. De muurschilderingen in de koningsgraven van
dat land vormden voor haar een rijke bron van inspiratie. Ook reizen naar andere
Afrikaanse landen en naar Zuid-Europa brachten kleuren in allerlei schakeringen mee die
typerend zijn voor haar werk.
 

Aanvankelijk zijn er nog sporen van figuratie, zoals offergaven en hiërogliefen, te
herkennen in de schilderijen en tekeningen. De laatste jaren is Beppie terug bij wat ze zelf
noemt de essentie. Dat betekent uitsluitend abstract werk in ei-tempora op katoen waarbij
kleuren de essentie vormen.

Kleuren zijn deze zomer weer terug in de Grote Kerk. Wat opvalt is dat de intense, warme
tinten overeenkomsten vertonen met de in 1975 bij een restauratie ontdekte
middeleeuwse fresco's op de zuidmuur van de kerk.
 

Beppie Gielkens exposeerde in binnen- en buitenland. Aparte vermelding verdienen
tentoonstellingen in het Fries Museum, Museum Belvédère, Fine ArtiOperahouse in Caïro,
Galerie Beeld en Aambeeld in Enschede en de voormalige Galerie Eewal te Leeuwarden.
Werk is aangekocht door o.a.: Gemeenten, Rijk, Provincie Fr
iesland en particulieren.

De expositie is te zien van 1 juni - 14 september op dinsdag-zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 

Kijk voor actuele informatie over eventuele wijzigingen als gevolg van concerten, rouwdiensten e.d. op onze facbookpagina (facebook.com/grotekerkleeuwarden) en op www.grotekerkleeuwarden.nl/agenda

*********************************************************************************************************************************

Op de noordwand van de Grote Kerk is ter gelegenheid van de 2000e geboortedag van Jezus een grote muurschildering aangebracht: 'De intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden'. Het is een blij tafereel waarin Jezus enthousiast wordt begroet door mensen die palmtakken en T-shirts op het Jacobijnerkerkhof hebben uitgespreid. Tegelijkertijd roept de voorstelling een aantal vragen op. Waarom is Jezus als een boeddhistische monnik afgebeeld?

Wie zijn die mensen die voor de ingang van de kerk staan?
Wat betekenen de donkere, dikke strepen in de compositie?

In de bijbel gaat het altijd over de ontmoeting van God met mensen. In gebeurtenissen, visioenen, beelden en psalmen komen we God tegen, maar ook in het verhaal van Jezus Christus en dat van de apostelen die zijn boodschap in de wereld bekend maakten. De ontmoeting met God heeft dus te maken met horen en met zien, met luisteren en met kijken. Vaak zijn de diensten in een protestantse kerk gericht op het horen, op de woorden van gebeden en de preek. De taal overheerst, maar de werkelijkheid van het verkeer tussen God en mensen is groter dan met het gesproken woord tot uitdrukking kan komen.

In 1988 heeft de wijkkerkenraad van de Grote Kerk een commissie ingesteld die met enige regelmaat tentoonstellingen van moderne beeldende kunst in het kerkgebouw organiseert. Schilderijen, tekeningen en beelden kunnen immers evenals muziek bij mensen vragen oproepen en emoties losmaken die met God te maken hebben. Inmiddels heben er veel grote en kleine exposities plaatsgevonden. De kerk heeft er een drietal kunstwerken aan overgehouden: de muurschildering van de intocht van Manfred Stumpf en Gijs Frieling, een geschilderde 'Piëta' van Madeleine Hatz en het beeld 'De ontmoeting' van Walter Green.

Bij de opening van de tentoonstelling 'Verlicht mijn ogen' in 2000 zei Hans Kronenburg, oud-predikant van de Grote Kerk: 'Wil ik wat zien van dat onzichtbare dan moet ik kijken met mijn ogen. En wat ik dan zie is mijn beeld, mijn ervaring, mijn beleving. En als we dan samen al onze beelden en ervaringen uitwisselen, krijgen we heel misschien iets te zien van de 'Onzienlijke God' die 2000 jaar geleden in Jezus heeft laten zien wie Hij is.' Een ontmoeting met God, een intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden?

https://www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl/