Kerk & Kunst

Zomerexpositie 2018 - “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Beeldende antwoorden op een vraag van Jezus–

Op de noordwand van de Grote Kerk is ter gelegenheid van de tweeduizendste verjaardag van Jezus een grote muurschildering aangebracht: “De intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden.” Het is een blij tafereel, waarin Jezus enthousiast wordt begroet door mensen die palmtakken en T-shirts voor de hoofdingang van de kerk hebben uitgespreid. Toch roept de voorstelling ook een aantal vragen op. Waarom is Jezus als een boeddhistische monnik afgebeeld? Wie zijn die ,mensen die voor de kerkdeuren staan? Wat betekenen de donkere dikke strepen in de compositie?

De muurschildering van Gijs Frieling en Manfred Stumpf maakt deel uit van de tentoonstelling “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” die in de zomermaanden van 2018 in de Grote Kerk wordt gehouden. De expositie is de afsluiting van een reeks over bijbelboeken die in 2014 is begonnen en die in het culturele hoofdstadjaar 2018 zijn bekroning vindt..

“Wie zeggen de mensen dat ik ben?” vroeg Jezus aan zijn leerlingen. Die vraag is terug te vinden in de evangelieverhalen van Mattheus, Marcus en Lucas. De commissie kerk en kunst van de Grote Kerk heeft de vraag van Jezus voorgelegd aan veertien beeldend kunstenaars. In schilderijen, beelden en installaties proberen zij een antwoord te geven. Die antwoorden zullen af en toe voor vervreemding zorgen en soms voor ontroering en herkenning. Maar hopelijk ontstaat er steeds een boeiende dialoog tussen bezoekers en kunstwerken!

Deelnemende kunstenaars: Nelly Zandberg, Henk Pietersma, Gijs Frieling, Greetje van den Akker, Gert Sennema, Gerrit Terpstra, Giovanni Dalessi, Paul Andringa, André de Jong, Cees Launspach, Wout Herfkens (samen met Rinke Nijburg), Jan Pieter Gootjes, Eveline van der Pas en Madeleine Hatz

Op zondag 3 juni is de opening in de kerkdienst van 09.30 uur.

Openstelling Grote Kerk: Vanaf zaterdag 2 juni t/m zaterdag 15 september van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 - 16.00 uur


Op de noordwand van de Grote Kerk is ter gelegenheid van de 2000e geboortedag van Jezus een grote muurschildering aangebracht: 'De intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden'. Het is een blij tafereel waarin Jezus enthousiast wordt begroet door mensen die palmtakken en T-shirts op het Jacobijnerkerkhof hebben uitgespreid. Tegelijkertijd roept de voorstelling een aantal vragen op. Waarom is Jezus als een boeddhistische monnik afgebeeld?
Wie zijn die mensen die voor de ingang van de kerk staan?
Wat betekenen de donkere, dikke strepen in de compositie?

In de bijbel gaat het altijd over de ontmoeting van God met mensen. In gebeurtenissen, visioenen, beelden en psalmen komen we God tegen, maar ook in het verhaal van Jezus Christus en dat van de apostelen die zijn boodschap in de wereld bekend maakten. De ontmoeting met God heeft dus te maken met horen en met zien, met luisteren en met kijken. Vaak zijn de diensten in een protestantse kerk gericht op het horen, op de woorden van gebeden en de preek. De taal overheerst, maar de werkelijkheid van het verkeer tussen God en mensen is groter dan met het gesproken woord tot uitdrukking kan komen.

In 1988 heeft de wijkkerkenraad van de Grote Kerk een commissie ingesteld die met enige regelmaat tentoonstellingen van moderne beeldende kunst in het kerkgebouw organiseert. Schilderijen, tekeningen en beelden kunnen immers evenals muziek bij mensen vragen oproepen en emoties losmaken die met God te maken hebben. Inmiddels heben er veel grote en kleine exposities plaatsgevonden. De kerk heeft er een drietal kunstwerken aan overgehouden: de muurschildering van de intocht van Manfred Stumpf en Gijs Frieling, een geschilderde 'Piëta' van Madeleine Hatz en het beeld 'De ontmoeting' van Walter Green.

Bij de opening van de tentoonstelling 'Verlicht mijn ogen' in 2000 zei Hans Kronenburg, oud-predikant van de Grote Kerk: 'Wil ik wat zien van dat onzichtbare dan moet ik kijken met mijn ogen. En wat ik dan zie is mijn beeld, mijn ervaring, mijn beleving. En als we dan samen al onze beelden en ervaringen uitwisselen, krijgen we heel misschien iets te zien van de 'Onzienlijke God' die 2000 jaar geleden in Jezus heeft laten zien wie Hij is.' Een ontmoeting met God, een intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden?

www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl